Drink

ドリンク

Hokkaido Natural Milk

天然のミルク

นมสด 100% รสชาติเข้มข้น อร่อยแบบนมธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตนมที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของฮอกไกโดมิลค์ เพื่อให้ได้นมสดคุณภาพดีสูงสุด ตรงตามมาตรฐานของนมฮอกไกโดมิลค์ คงคุณค่าของสารอาหารไว้สูงครบถ้วนตามธรรมชาติ

คำแนะนำในการบริโภค

1. ควรบริโภคก่อนวันเดือนปีหมดอายุที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์
2. เปิดแล้วความบริโภคให้หมดทันทีเมื่อเปิดฝา
3. เก็บในอุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียส
4. หากบรรจุภัณฑ์ชำรุดไม่ควรบริโภค